تماس با یوشا : ۲۵۳۵ ۸۸۰ ۰۹۱۹

خاصیت گزنه چیست

خصوصیات گیاه گزنه

۱- آنتی اکسیدان

ترکیبات فنلی موجود در گزنه می تواند یون های فلزی را کَلات کنند(با آنها باند تشکیل دهند) و بدین ترتیب از غلظت آنها در پراکسیداسیون چربی ها بکاهند. عوامل کلات کننده با کاهش پتانسیل رداکس(اکسیداسیون و احیاء) سبب تثبیت شکل اکسیدشده ی یون فلزی می شوند. خنثی شدن H2O2 توسط گزنه را می توان به ترکیبات فنلی آن نسبت داد که می توانند به H2O2 الکترون دهند و آن را به آب تبدیل و خنثی کنند.

۲- مدر

پژوهشی که نتایج آن در ژورنال Iraqi Journal of Veterinary Sciences منتشر شد، خاصیت دیورتیک(ادرار آور) عصاره ی آبی گزنه در خرگوش ها را نشان داد. کاربرد عصاره ی گزنه در این حیوانات باعث افزایش حجم ادرار و دفع یون سدیم شد. این اثر گزنه مشابه داروی فروزماید بود. محققان معتقدند که می توان خاصیت دیورتیک گزنه را به اثر بازدارنده ی آن بر پذیرنده ی آدنوزین A1 نسبت داد.

گزنه چیست فواید عرق گزنه دمنوش گزنه دمنوش گیاهی گزنه عوارض گزنه مضرات گزنه چای گزنه خواص گزنه

۳- بهبود عملکرد کلیه

برپایه ی پژوهشی در نشریه ی کومش، عصاره ی گزنه اثرات سمی ناشی از جنتامایسین در موش های صحرایی را کاهش داد. جنتامایسین از آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی است که در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی استفاده می شود و به سبب دارا بودن عوارض جانبی مثل سمیت کلیوی، استفاده از آن محدود شده است. این مطالعه نشان داد که عصاره ی گزنه احتمالاً از طریق کاهش تنش اکسیداتیو و ایجاد اثرات ضد التهابی و گشادکنندگی رگی می تواند در بهبود اثر سمی جنتامایسین بر کلیه مؤثر باشد. عصاره ی گزنه حاوی لیکوپن است که یک آنتی اکسیدان است و با به دام اندازی رادیکال های آزاد از نکروز سلول ها(مرگ سلول بر اثر آسیب) جلوگیری می کند.

۴- بهبود عملکرد تیروئید

ترکیبات استروئیدی که در گزنه هم موجود اند، سبب کاهش پروتئین های انتقال دهنده ی هورمون های تیروئیدی در سرم خون می شوند. این کاهش به نوبه ی خود از میزان هورمون های T3 (تری یدوتیرونین) و T4 (تیروکسین یا تترا یدو تیرونین) می کاهد. فلاونوئیدها با ممانعت از فعالیت آنزیم تیروپراکسیداز(مسئول بیوسنتز هورمون های تیروئیدی) سبب کاهش میزان این هورمون ها می شوند. فلاونوئیدها با ممانعت از فعالیت آنزیم دیدیناز نوع ۱(آنزیمی که ید را از این هورمون ها جدا می کند و آن را برای سنتز مجدد هورمون، دراختیار غده ی تیروئید قرار می دهد) و پیشگیری از معدنی شدن ید در سلول های تیروئید باعث تغییراتی در میزان هورمون های تیروئید هم می شوند.

۵- بهبود عملکرد قلب و عروق

نتایج حاصل از بررسی اثر عصاره ی اتانولی گزنه بر درمان آریتمی(غیر طبیعی بودن ضربان قلب) فوق بطنی در قلب خرگوش ها، نقش بالقوه ی ضد آریتمی عصاره ی هیدروالکلی این گیاه را نشان داد. یافته ها حاکی از آنند که احتمالاً گزنه با مهار پمپ سدیم-پتاسیم وابسته به انرژی، اثر خود را اعمال می کند. برپایه ی مطالعاتی که روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شد، عصاره های گزنه پروفایل چربی را بهبود می بخشند و از تجمع پلاکت جلوگیری می کنند. پلاکت ها در لخته شدن خون نقش دارند و انعقاد نابجای خون می تواند باعث سکته ی قلبی شود. عصاره ی آبی برگ گزنه که به موش های صحرایی داده شد از تجمع پلاکتیِ ناشی از ترومبین (فعال کننده ی پلاکت) جلوگیری کرد. به نظر می آید فلاونوئیدها مسئول این قدرت بازدارندگی باشند.

۶- بهبود عملکرد کبد

گزنه بر کبد اثر حافظتی دارد. این گیاه یک آنتی اکسیدان قوی است که رادیکال های آزاد را می شکند و سبب کاهش تنش اکسیداتیو می شود. گزنه، فعالیت آنزیم های آریل استراز و کاتالاز را در بافت کبد افزایش می دهد و می تواند از فیبروز (ورم اَنساج لیفی) و سیروز کبدی (التهاب شدید کبد) جلوگیری کند. گزنه، این کار را با فعالیت های آنتی اکسیدانی و تنظیم سیستم ایمنی انجام می دهد.

۷- بهبود عملکرد روده

گیاه گزنه موجب محافظت از مخاط روده ی باریک می شود. براساس نظر پژوهشگران این امر می تواند به سبب بهبود سیستم عصبی با سازوکارهای کاهش تولید سوربیتول باشد. این گیاه، با کاهش مناسب قند خون از افزایش گلوکز در داخل سلول هم، جلوگیری می کند و سبب بهبود خون رسانی و ترمیم بافت ها می شود. گزنه از تجمع گلوکز و در نتیجه سوربیتول در سلول های عصبی که باعث آسیب این سلول ها می شود پیشگیری و از بروز نوروپاتی (اختلال در اعصاب) جلوگیری می کند. در نتیجه، عملکرد سلول های عصبی روی پرزهای روده بهتر شده و آتروفی(تحلیل رفتگی) آنها بهبود می یابد. همچنین با بهبود خون رسانی، در ترمیم مخاط روده نقش دارد و می تواند با ترمیم پیوستگی مخاط، از ورود پاتوژن ها جلوگیری کند و در نتیجه سبب کاهش فعالیت عوامل التهابی و عوارض ناشی از آن، از قبیل تخریب، خونریزی و نکروز شود.

۸- تنظیم قند خون

در آزمایشی مصرف عصاره آبی گزنه به مقدار ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، اثر مثبتی بر کاهش گلوکز خون در رت های دیابتی شده با آلوکسان داشت. در پژوهش دیگری، مقدار گلوکز سرم و مقاومت به انسولین در رت های نر پس از مصرف عصاره هیدروالکلی برگ گزنه، کاهش یافت. همچنین مصرف عصاره برگ گزنه در رت های دیابتی، سبب افزایش ترشح انسولین از پانکراس و در نتیجه، کاهش قند خون شد. محققان، در پژوهش دیگری که نتایج آن در سال ۲۰۱۷ در ژورنال Pharm Anal Acta منتشر شد، گزارش کردند که مصرف خوراکی عصاره آبی گزنه، در مدت زمان شش ساعت، سبب کاهش گلوکز پلاسما در موش های سوری دیابتی شد.
در برخی منابع، گزار شده است که دلیل کاهش قند خون به دنبال مصرف گزنه، اثر این گیاه بر فعالیت سلول های بتای پانکراس، افزایش حساسیت به انسولین یا فعالیت شبه انسولینی این گیاه است. محققان افزایش ترشح انسولین از سلول های بتای جزایر لانگرهانس و یا آزادسازی انسولین از ذخایر آن را مسئول کنترل دیابت می دانند. برخی هم مکانیسم این عمل را کاهش آلبومین گلیکوزیله و فروکتورآمین می دانند. عده دیگری اثر گزنه بر مهار آلفاگلوکوزیداز را عامل کاهش قند خون ذکر کرده اند. مکانیزم های پیشنهادی دیگر، عبارتند از افزایش مصرف محیطی گلوکز، افزایش سنتز گلیکوژن کبدی، بازدارندگی از جذب روده ای گلوکز، کاهش شاخص گلایسمی کربوهیدرات ها و کاهش اثر گلوتاتیون. مطالعات فیتوشیمیایی گزنه، بیانگر حضور تانن ها، ساپونین ها، فلاونوئیدها، آلکالوئیدها و فنل ها در این گیاه هستند. فلاونوئیدهای کوئرستین و فرولیک سید بر سلول های بنای پانکراس اثر دارند و سبب بهبود تکثیر این سلول ها و در نتیجه افزایش ترشح انسولین در رت های دیابتی می شوند.

۹- تنظیم کلسترول خون

نتایج آزمایشی که روی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ انجام شد، اثر مثبت عصاره ی گزنه بر وضعیت لیپیدی و فشار خون را نشان داد. در این آزمایش، عصاره ی گزنه سبب کاهش سطح تری گلیسرید و فشار خون سیستولی و افزایش کلسترول مفید(HDL) شد. محققان معتقدند این اثرات گزنه می تواند، به دلیل وجود فلاونوئیدها در این گیاه باشد. طبق گفته های محققان، ممکن است یکی از سازوکارهای احتمالی در نتیجه ی مصرف گزنه، افزایش فعالیت لیپوپروتئین لیپاز باشد که منجر به کاهش تری گلیسرید می شود. ازطرفی، ساپونین و تانن موجود در گزنه می تواند جذب روده ای چربی را کاهش داده و با مهار کلسترول استراز سبب افزایش نسبتHDL به LDL شود.

۱۰- تنظیم فشار خون

پژوهش های آزمایشگاهی نشان می دهند گزنه دارای خاصیت کاهندگی فشارخون است. گزنه موجب گشادی عروق و در نتیجه، کاهش فشارخون می شود که این اثر را به واسطه ی نیتریک اکسید اعمال می کند. در پژوهشی روی موش های صحرایی، مشخص شد گزنه موجب کاهش فشار خون می شود. در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲، فشارخون اولیه با مقاومت به انسولین در ارتباط است و افزایش ترشح انسولین و حساسیت به انسولین با تأثیر بر استیل کولین منجر به انبساط عروق و کاهش فشارخون می شود. به نظر می رسد فلاونوئیدهای موجود در گزنه مسئول این تأثیرها باشند.

۱۱- افزایش قدرت باروری

در ژورنالIranian Journal of Reproductive Medicine نتایج آزمایشی منتشر شد که اثر گزنه بر جلوگیری از صدمات وارده به اسپرم بر اثر مصرف نیکوتین در موش های سوری را بررسی کرد. براساس این نتایج، عصاره ی هیدروالکلی گزنه باعث افزایش کیفیت اسپرم و بازدارندگی از صدمات ناشی از نیکوتین بر ویژگی های اسپرم (تعداد و تحرک آنها) شد.
افزایش تحرک سلول های اسپرم بر اثر مصرف گزنه می تواند به دلیل بازدارندگی از فعالیت کانابینوئیدها (ترکیباتی که برخی پذیرنده های سیستم عصبی را فعال می کنند) باشد. این مواد با فعال کردن پذیرنده های CB1 در اسپرم ها، تحرک سلول های اسپرم را کاهش می دهند.

۱۲- ضد التهاب

عصاره ی گزنه قادر است در کاهش التهاب حاد و مزمن مؤثر باشد. در پژوهشی، عصاره ی این گیاه در کاهش التهاب گوش موش های صحرایی مؤثر بود. گزنه قادر بود التهاب ناشی از تزریق فرمالین در کف پای حیوانات را هم، کاهش دهد. احتمالاً فلاونوئیدهای عصاره ی گزنه از طریق مهار آزادسازی واسطه های التهابی محیطی توانسته اند میزان التهاب را کم کنند. مهار آزادسازی سیتوکین ها که از مهم ترین واسطه های التهابی هستند، توسط عصاره ی گزنه گزارش شده است .

۱۳- کاهش علائم آلرژی

بر اساس پژوهشی در ژورنال Phytotherapy Research، عصاره گزنه می تواند التهابی را که منجر به بروز علائم آلرژی می شود مهار کند. این گیاه اثر بازدارندگی بر پذیرندۀ هیستامین۱ دارد. عصاره گزنه از طریق مهار آنزیم های مسیر التهابی از جمله COX-1 و COX-2 از تشکیل پروستاگلاندین ها جلوگیری می کند.

۱۴- بهبود عملکرد مجاری ادراری

آزمایش های انجام شده، اثر مثبت ریشه ی گزنه در کاهش بروز مشکلات مجاری ادراری مرتبط با BPH(بزرگی خوش خیم پروستات) و کاهش اندازه ی پروستات را نشان داده اند.

مواد مؤثر

گزنه حاوی ترکیبات فنلی، تانن ها و استرول ها است. استیل کولین، هیستامین، سروتونین، کارواکرول، کاروون، نفتالن، ژرانیل استن، کومارین، فرمیک اسید، استیک اسید، لکتین، کافئیک اسید، پالمتیک اسید، لینولئیک اسید، فرولیک اسید، و سروتونین از ترکیبات موجود در این گیاه هستند.

دانستنی ها

قرن شانزدهم و هفدهم میلادی، در اسکاتلند برای تهیه ی دستمال سفره از فیبرهای گزنه استفاده می شد.
وقتی آلمان و اتریش در طول جنگ با کمبود پنبه مواجه شدند، ناگهان ارزش گزنه برای جایگزینی آن افزایش یافت. یونیفورم ارتش آلمان در جنگ جهانی اول از گزنه تهیه می شد.
در مازندران به خصوص در روستاهای جنوب ساری، شب چهارشنبه سوری از شاخه های ظریف گزنه آشی پخته می شود که طعم خاص و مطبوعی دارد. این آش مخصوص چهارشنبه سوری است و برخلاف انتظار طعم تند و گزنده ای نداشته و کمی شیرین است.
اخیراً کارخانه هایی در اتریش، آلمان و ایتالیا تولید تجاری منسوجات گزنه را آغاز کرده اند.
از برگ این گیاه کلروفیل استخراج می شود که در صنعت، برای رنگ کردن صابون، ‏روغن ها و همچنین مواد عطری مختلف استفاده می شود.
ابن سینا در یکی از کتاب هایش به اثر کاهندگی قندخون برای این گیاه اشاره کرده است.

حد مجاز مصرف

۳ تا ۵ عدد چای کیسه ای در روز.

بهترین زمان مصرف

۱ الی ۲ ساعت پیش یا پس از غذا.

عوارض جانبی

مصرف گزنه در زمان بارداری و شیردهی توصیه نمی شود. گزنه می تواند با تحریک انقباضات رحمی باعث سقط جنین شود.
گزنه فشار خون را کاهش می دهد. چنانچه معمولاً فشار خونتان بالا است، قبل از مصرف این گیاه با پزشکتان مشورت کنید.
اگر دچار مشکلات کلیوی هستید قبل از مصرف گزنه با پزشکتان مشورت کنید. چون این گیاه میزان ادرار را افزایش می دهد.
گزنه ممکن است باعث کاهش قند خون شود. چنانچه داروهای دیابت را مصرف می کنید هنگام مصرف این گیاه حتما قند خون خود را کنترل کنید.

تداخل های دارویی احتمالی گزنه

گزنه ممکن است باعث کاهش قند خون شود. چنانچه داروهای دیابت را مصرف می کنید هنگام مصرف این گیاه حتما قند خون خود را کنترل کنید. برخی داروهای دیابت عبارتند از: گلی مپیراید، گلی براید، انسولین، کلروپروپامید و تولبوتامید.
گزنه ممکن است از فشار خون بکاهد و بنابراین می تواند اثر داروهای کاهنده ی فشار خون را تشدید کند. برخی از این داروها عبارتند از: کاپروپریل، آتنولول و آملودیپین.
گزنه ممکن است در توانایی لخته شدن خون اثر بگذارد و با داروهای رقیق کننده ی خون مانند وارفارین، کلوپیدوگرل و آسپرین تداخل داشته باشد.
چون گزنه مدر است مصرف آن به همراه داروهای ادرار آور مانند فوروزماید و هیدروکلروتیازید می تواند باعث دهیدراته شدن (از دست رفتن آب بدن) شود.
گزنه خاصیت ادرار آور دارد و ممکن است از توانایی بدن در دفع داروی لیتیوم بکاهد.
گزنه خاصیت ضد التهابی دارد. چنانچه از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی استفاده می کنید، قبل از مصرف این گیاه با پزشک خود مشورت کنید.

کاربرد در طب قدیم

در طب سنتی از گزنه به عنوان ضداسپاسم، خلط آور، مدر و برای درمان آسم و سوءهاضمه استفاده می‌شده است.

نام تجاری گیاه:

Stinging Nettle

نام علمی گیاه :

Urtica dioica L.

تاریخچه:

بسیاری از مردم گزنه را گیاهی آزار دهنده می دانند هر چند این گیاه از زمان های قدیم برای تهیه ی غذا، پوشاک و دارو استفاده می شد. نام علمی گزنه از کلمه ی لاتین به معنی «من می سوزانم» گرفته شده که به ویژگی گزندگی برگ های این گیاه اشاره دارد. نام انگلیسی آن از زبان آنگلوساکسون و از کلمه ی Noedl یا سوزن مشتق شده است. در اثر تماس بدن با کرک‌ های گزنده ی این گیاه محتویات سوزآور این کرک ها،که اسید فرمیک است، وارد پوست بدن شده و ایجاد سوزش می کند. گزنه در بیشتر نواحی مرطوب کشور خصوصاً در مناطق شمال، غربی و مرکزی ایران می روید.

منابع

Mukundi, M. J., Mwaniki, N. E., Piero, N. M., Murugi, N. J., Kelvin, J. K., Yusuf, A. A., … & Alice, M. N. (2017). Potential Anti-diabetic Effects and Safety of Aqueous Extracts of Urtica dioica Collected from Narok County, Kenya. Retrieved from https://www.omicsonline.org/open-access/potential-antidiabetic-effects-and-safety-of-aqueous-extracts-of-urtica-dioicacollected-from-narok-county-kenya-2153-2435-1000548.pdf

Bnouham, M., Merhfour, F. Z., Ziyyat, A., Mekhfi, H., Aziz, M., & Legssyer, A. (2003). Antihyperglycemic activity of the aqueous extract of Urtica dioica. Fitoterapia, 74(7), 677-681. Retrieved from
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14630172

Ahangarpour, A., Mohammadian, M., & Dianat, M. (2012). Antidiabetic effect of hydroalcholic Urtica dioica leaf extract in male rats with fructose-induced insulin resistance. Iranian journal of medical sciences, 37(3), 181. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23115450

Farzami, B., Ahmadvand, D., Vardasbi, S., Majin, F. J., & Khaghani, S. H. (2003). Induction of insulin secretion by a component of Urtica dioica leave extract in perifused Islets of Langerhans and its in vivo effects in normal and streptozotocin diabetic rats. Journal of ethnopharmacology, 89(1), 47-53. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14522431

Grieve, M. Nettles. Botanical.com. retrieved from http://botanical.com/botanical/mgmh/n/nettle03.html

Homemade chlorophyll powder. Nature on the shelf. retrieved from http://www.natureontheshelf.com/natural-ingredients/homemade-chlorophyll-powder.html

Ahmadi, M., Hajihashemi, S., Chehrei, A., & Hosseini, N. (2014). Therapeutic Effects of Urtica dioica Methanolic Extract on Gentamicin Induced Nephrotoxicity in Rats. Koomesh, 15(2), 220-231. retrieved from http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=216171

Roschek Jr, B., C.Fink, R., McMichael, M., & S. Alberte, R. (2009). Nettle Extract (Urtica dioica) Affects Key Receptors and Enzymes Associated with Allergic Rhinitis. Phytotherapy Research, 23, 920–۹۲۶٫ retrieved from http://herbschool.urbanmoonshine.com/wp-content/uploads/package_uploads/week1_(1)/Nettle%20mechanism%20of%20action%20allergy%20-%20roschek2009.pdf

Rezaei Aref, T., Minaii Zangii, B., & Latifpour, M. (2012). Protective Effects of Urtica Dioica Extract on the Damage of Rat Small Intestinal Mucosa Caused by Diabetes. Journal of Babol University of Medical Sciences, 14(3), 31-37. retrieved from http://jbums.org/article-1-4087-fa.html

Khalili, M., Sahraee, H., & Hassanpour Ezati, M. (2007). Anti-inflammatory Effect of Alcoholic Stinging Nettle Extract in Male NMRI Rats. Journal of Medicinal Plants, 2(22), 46-53. retrieved from http://jmp.ir/browse.php?a_id=615&sid=1&slc_lang=fa

Stinging nettle. University of Maryland medical center. retrieved from http://umm.edu/health/medical/altmed/herb/stinging-nettle

Asgarpanah, J., & Mohajerani, R. (2012). Phytochemistry and Pharmacologic Properties of Urtica dioica L. Journal of Medicinal Plants Research, 6(46), 5714-5719. retrieved from http://www.academicjournals.org/article/article1380714205_Asgarpanah%20%20and%20%20Mohajerani.pdf

(۲۰۰۷). Urtica dioica; Urtica urens (nettle). Monograph. Alternative Medicine Review, 12(3), 280-284. retrieved from http://www.altmedrev.com/publications/12/3/280.pdf

JaliliP, C., Salahshoor, M.R., & Naseri, A. (2014). Protective Effect of Urtica dioica L against Nicotineinduced Damage on Sperm Parameters, Testosterone and Testis Tissue in Mice. International Journal of Reproductive BioMedicine, 12(6), 401-408. retrieved from http://www.bioline.org.br/pdf?rm14057

Vance, K. STINGING NETTLE. Herbal Legacy. retrieved from http://www.herballegacy.com/Vance_History.html

Stinging nettle. Natuurlijkerwijs.com. retrieved from http://www.natuurlijkerwijs.com/english/stinging_nettle.htm#de_geschiedenis_1

Dizaye, K.F., Alberzingi, B.O., & Sulaiman, S.R. (2013). Renal and Vascular Studies of Aqueous Extract of Urtica dioica in Rats and Rabbits. Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 27(1), 25-31. retrieved from http://www.vetmedmosul.org/ijvs/media/13-1-5e.pdf

Find a Vitamin or Supplement, STINGING NETTLE. WebMD. retrieved from http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-664-stinging%20nettle.aspx?activeingredientid=664

Tarighat Esfanjani, A., Namazi, N., & Bahrami, A. (2012). Effect of Hydro-alcoholic Nettle Extract on Lipid Profiles and Blood Pressure in Type 2 Diabetes Patients. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 13(5), 449-458. retrieved from https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1187-fa.pdf

Tarighat Esfanjani. A., Namazi, N., Bahrami, A., & Ehteshami, M. (2012). Effect of Hydroalcoholic Extract of Nettle (Urtica Dioica) on Glycemic Index and Insulin Resistance Index in Type 2 Diabetic Patients. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 13(6), 561-568. retrieved from https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1202-fa.pdf

Gülçin, I., Küfrevioglu, O., Oktay, M., & Büyükokuroglu, M.E. (2004) .Antioxidant, Antimicrobial, Antiulcer and Analgesic Activities of Nettle (Urtica dioica L.). Journal of Ethnopharmacology, 90(2-3), 205–۲۱۵٫ retrieved from https://www.havlikovaapoteka.cz/documents/study_antioxidant_antimicrobial_antiulcer_and_analgesic.pdf

آقابابا، ح.، حسینی، س.ن.، و حسینی، س.ا. (۱۳۹۰). بررسی تأثیر عصاره آبی ـ الکلی گیاه گزنه (Urtica dioica) برسطح پلاسمایی هورمونهای محور هیپوفیز ـ تیروئید و برخی از آنزیمهای کبدی در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست شناسی جانوری، ۳(۴)، ۸-۱٫ قابل دسترس از: http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=219902

قربانی رنجبری، ع.، قربانی رنجبری، ن.، قربانی رنجبری، ز.، و قربانی رنجبری، س. (۱۳۹۳). بررسی تاثیر عصاره هیدرواکسی گزنه بر تغییرات هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرایی. مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی، ۴(۱۴)، ۳۹-۳۱٫ قابل دسترس از: http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=222273

خوری، و.، نایب پور، م.، و میرعباسی، ع. (۱۳۸۷). اثرات شبه اوبائین عصاره اتانولی قسمت های هوایی گیاه گزنه (Urtica dioica L.) در مدل گره دهلیزی بطنی ایزوله خرگوش نقش بالقوه این گیاه در درمان آریتمی های فوق بطنی. فصلنامه گیاهان دارویی، ۷(۲)، ۳۲-۲۴٫ قابل دسترس از: http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=76043

شریعت، ا.، حسینی، ه.، و پوراحمد، ر. (۱۳۹۲). بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره آبی گزنه و مرزنگوش بر Escherichia coli، Salmonella typhi وPseudomonas aeruginosa . مجله نوآوری در علوم و فناوری غذایی، ۵(۴)، ۱۵-۹٫ قابل دسترس از:
http://jfst.iaus.ac.ir/article_528435_0e6fa947b4b6d1d52521487d6d7ef6ee.pdf

حکم آبادی، ا.، شاهرخی خانقاه، ش.، و اکبرزاده، م. (۱۳۹۱). ارزیابی فیتوشیمیایی عصاره گیاه دارویی گزنه (Urtica dioica L.) در منطقه رویشی ارسباران. فصلنامه ی کاربرد شیمی در محیط زیست، ۳(۱۱)، ۲۰-۱۵٫ قابل دسترس از:http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6011213911103.pdf

لینک کوتاه
۰/۵ ( ۰ نظر )

در باره نویسنده :

youshadrinks

پاسخ تکمیلی سوال شما توسط کارشناسان نیوشانوش پاسخ داده می شود