تماس با یوشا : ۲۵۳۵ ۸۸۰ ۰۹۱۹

عصاره ی چای سبز در کاهش تومورها

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که یک ترکیب شیمیایی در عصاره ی چای سبز در کاهش تومورها و دو نوع سرطان پوست را موثر است. این پژوهش توسط محققان دانشگاه های استراتکلاید و گلاسگو روی دو نوع سرطان پوست، سرطان های ملانوما و کارسینوم اپیدرموئید انجام شده است.

عصاره ی چای سبز در کاهش تومورها و سرطان پوست

ترکیب شناخته ی شده ی موثر در چای سبز در درمان این دو نوع سرطان پوست اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) است. این ترکیب باعث کوچک شدن و یا حذف شدن دو سوم تومورها می شود. تاثیر این ترکیب زمانی که به طور مستقیم روی بافت هدف قرار می گیرد، بیشتر است.

در این روش عصاره ی چای سبز حاوی اپی گالوکاتچین گالات روی پروتئین های حمل کننده ی آهن قرار گرفتند. تومورها این پروتئین های حمل کننده ی آهن را جذب می کنند و به این ترتیب ترکیب EGCG وارد تومور می شود و تومور را کوچک و یا حذف می کند.

برای خرید چای سبز به لینک زیر مراجعه کنید:

http://youshadrinks.com/product/%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%b7-%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d9%86%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%84%d9%81%d9%84%db%8c/

همچنین برای کسب اطلاع درباره آخرین خبرهای سایت نیوشانش عضو خبرنامه سایت ما شوید.

لینک کوتاه
۰/۵ ( ۰ نظر )

در باره نویسنده :

youshadrinks

پاسخ تکمیلی سوال شما توسط کارشناسان نیوشانوش پاسخ داده می شود